FANDOM


loveEdit

Analyze the story. Make your own 'Buod'. :D

Mga TauhanEdit

a. Inday - sa pagsali niya sa pista ng San Rafael ay inilarawan siya ng emcee bilang isang kahalintulad ng punong manggang yumayabong at tila isang bulaklak na namumukadkad

b. Ando - tatay ni Inday at sa sobrang kabaitan ay hindi masita ang mga mapagsamantala sa kanilang mga ani ng palay

c. Tinay - ina ni Inday

d. Pablo - katiwala ng panginoong-maylupa

e. Ramoncito -panginoong-maylupa na mapagsamantala at may interes kay Inday

f. Pilar -pinsan ni Inday na nakipagsapalaran sa Maynila; mananahi na siya ngayon at nag-aaral ng high school sa gabi

Mga Isyung PangkasarianEdit

a. Anak na Babae Bilang Pambayad ng Utang

Ang ganitong uri ng pamamalakad ay talamak noon sa ating bansa. Sa kuwento, kahit na labag ito sa kalooban ng ama’t ina ni Inday ay wala silang magawa sapagkat mahirap lamang sila. Mabuti na lamang ay maaga itong nabatid ni Inday kaya’t sa kanyang pagtungo sa bahay ng kanyang Tiya Semang ay naisipan niyang tumakas at lumuwas ng Maynila upang tularan si Pilar. Ang pagkakaroon niya ng kamalayang ito ay naganap nang siya ay nasa ilog kaya masasabing sa nakatakas siya sa napipinto niyang pagbabayad-puri.

b. Pagsalag ng Kababaihan Laban sa Posibilidad na Kapahamakan ng mga Kalalakihan

Si Inday ay hindi komportable sa ginagawang pagtitig sa kanya ng mga lalaki sa kanilang baryo kaya’t inaayos niya ang kanyang pananamit at sa tuwina’y postura siya. Ipinapakita nito na sa pagyakap niya sa mga pagbabagong nagaganap sa kanya ay siya ang may tunay na kontrol sa kanyang sarili at hindi sino pa man.

Talambuhay ng May-akdaEdit

Sinulat ng iskolar ng panitikang Hiligaynon na si Lucila Hosillos ang “Binyag-Takas” noong 1969. Lumitaw ang sariling salin niya ritong pinamagatang “Binyag-Takas” sa Sugilanon: Mga Piling Maikling Kuwentong Hiligaynon na antolohiyang pinamatnugutan ng kapwa iskolar na si Rosario Cruz-Lucero at nilimbag naman ng De La Salle University Press noong 1991. Si Hosillos ay nagtapos sa Far Eastern University sa kursong AB English noong1958. Nagkamit din siya ng mga titulong 2001 Outstanding Scholar Cambridge England, 1999 Centennial Awardee for Literature Manila, at 1987 Asean Awardee for Literary Works Bangkok.

Bibliograpiya