FANDOM


BuodEdit

Si Donya Marcela ay nag-iisang anak lamang ng isang mag-asawa sa bayan ng Bibilonia. Nang paparaan ang santong beatikong galing sa simbahan ay sinabihan siya ng kanyang ina na itigil muna ang kanyang panunuklay. Subalit ‘di nakinig si Donya Marcela at sumagut-sagot pa na siya’y pabayaan na lang ng kanyang ina sapagkat sa dami na ng bayang kanyang napuntahan ay wala pa raw siyang nabasang ganoong uri ng libro (bibliya). Hindi pa man siya tapos sa kanyang pagsasalita ay nasunog ang kanyang kilay, sunod ang kanyang ulo at hindi nagtagal siya’y naging abo.

Mga TauhanEdit

a. Donya Marcela - itinuturing na hindi masunuring anak dahil sa kanyang pagsagut-sagot sa ina at pagdungaw sa bintana na ipinagbabawal noong panahon ng mga Kastila

b. Ina - masasabing isang produkto ng Katolisismo sa batayan nila ng pagiging mabuting babae na kawangis ni Birheng Maria

Mga Isyung PangkasarianEdit

a. Binary Opposition ng Obedient at Disobedient/Maria at Eba

Ipinapakita lamang nito ang pagiging ‘di masunurin at ang pagdungaw sa bintana ng mga kababaihan noon ay itituturing na masamang babae ng lipunan. Kaya’t parang nagkaroon ng blind obedience upang ‘di maparis sa kinahinatnan ni Donya Marcela na para sa akin ay ginamit na panakot lamang ng Simbahan upang sila’y sundin ng mga Pilipino.

b. Ang Kamulatan ng Isang Babae ay Kasalanan

Mahihinuha na mulat ang kaisipan ni Donya Marcela kumpara sa kanyang ina nang kanyang banggitin na sa dami umano ng kanyang bayang naparoonan ay wala naman siyang nabasang ganoong libro na nagsasaad na masama nga ang kanyang ginagawa.

D. Talambuhay ng May-akdaEdit

Ang Donya Marcela ay isang katutubong tulang Tagalog na matatagpuan sa aklat ni Damiana L. Eugenio na “An Anthology of Philippine Folk Literature” na nailimbag noong 1982.

Si Eugenio ay isang babaeng Pilipinong manunulat at propesorang kilala bilang Ina ng Kuwentong-Bayan ng Pilipinas, isang pamagat na natanggap niya noong 1986. Bukod sa pagtuturo sa Unibersidad ng Pilipinas, maraming siyang naging lathalain sa larangan ng Kuwentong-Bayan ng Pilipinas, kabilang dito ang magkakasunud-sunod na pitong mga aklat na tinipon niya at pinatnugutan.


E. BibliograpiyaEdit