Wikia

Mga Isyung Pangkasarian sa Panitikang Filipino Wiki

EPIKO NI LABAW DONGGON (MULA SA MGA LAMBUNAO NG ILOILO)

Comments10
8pages on
this wiki

BuodEdit

Si Labaw Donggon ay isa sa tatlong anak nina Abyang Alunsina, na isang diwata, at ni Buyung Paubari na isang mortal. Una ay pinakasalan niya si Anggoy Ginbitan at kahit may asawa na nga ay pinakasalan pa niya si Anggoy Doronoon. Ngunit tila hindi pa siya nagsawa, ay ninais pa niyang pakasalan si Nagmalitong Yawa Sinagmaling Diwata na asawa na nga ni Saragnayan. Dahil dito ay nagalit si Saragnayan at siya’y nilabanan na umabot ng pitong taon. Sa huli, nang mapagod na nga si Donggon ay naitali niya ito at naikulong sa isang kulungan ng baboy, sa ilalim ng kanilang lutuan. Ang mga naging anak pa nga ni Donggon na sina Buyung Baranugun at Asu Mangga sa dalawa niyang asawa ang pumatay kay Saragnayan sa pamamagitan sa pagpatay sa baboy-ramo na siyang pinaglalagyan ng buhay nito. Sa huli ay nawala ang kakisigan at lakas ni Donggon pero ninais pa rin niyang pakasalan Si Malitong Yawa na ikinagalit nina Ginbitan at Doronoon. Sa huli ay nagpaubaya ang dalawang asawa ni Donggon, at ipinagdasal pa nila ito upang bumalik sa dating kalusugan</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:150%"></p> </p>

 

 

Around Wikia's network

Random Wiki