Wikia

Mga Isyung Pangkasarian sa Panitikang Filipino Wiki

EPIKO NI LABAW DONGGON (MULA SA MGA LAMBUNAO NG ILOILO)

8pages on
this wiki
Comments26

BuodEdit

Labaw Donggon (Epiko)

Si Labaw ay isa sa tatlong anak nina Abyang Alunsina at Buyung Panbari. Kakaiba si Labaw dahil nangipinanganak ito, lumaki ito kaagad. Matalino, malakas at natuto agad itong magsalita. Nagpaalam si Labaw upang mapakasalan si Anggoy Ginbitan. Pinayagan siya nito at agad naman silangnakapagpakasal. Sunod naman, ay pinakasalan niya si Anggoy Doroonanita. Mayroon na naman siyang nabalitaang isa pang magandang babae, si Nagmalitong Yawa Sinagmaling Diwata, na ninais niyang pakasalan ngunit nangdumating siya roon ay kasal na pala ito kay Buyung Saragnayan. Dahil hindi pumayag si Buyung sa pakiusap niLabaw, naglaban sila nito. Nagtagal ang labanan. Parehong malakas si Buyung at Labaw. Nang mapagod si Labaw,tinali agad ito ni Buyung. Sinabit siya nang parang baboy sa ilalim ng kanilang bahay. Nang mabalitaan ito ng mga anak ni Labaw na sina Baranugan, anak ni Anggoy Doroonan, at Asu Mangga,anak ni Anggoy Ginbitinan, agad silang nagpaalam upang iligtas ang kanilang ama. Pinayagan sila at agad nagtungokay Buyung. Nakipaglaban sila kay Buyung ngunit dahil sa angking lakas ni Buyung, nahirapan sila. Kaya naman,humingi sila ng tulong, una sa mga impakto ngunit hindi pa rin matalo-talo si Buyung, pangalawa naman, sakanilang lola na si Abyang Alunsina. Ayon sa kanilang lola, matatalo lang si Buyung kapag pumatay sila ng isang baboy ramo. Agad naman nilang ginawa to at agad namatay si Buyung. Nang mahanap na nila Asu Mangga at Baranugan si Labaw ay nabaliw na ito. Ginamot ito ng kanyang mgaasawa paguwi nila. Nang gumaling na si Labaw, inutusan niya ang kanyang mga anak na magpunta kung saannaroroon si Nagmalitong Yawa Sinagmaling Diwata dahil nabalitaan niya na mayroong dalawa pang kapatid na babae si Nagmalitong Yawa at nais niyang ipahanap ang mga ito. Agad namang umalis ang kanyang mga anak upang sundin ang utos niya

Around Wikia's network

Random Wiki