Wikia

Mga Isyung Pangkasarian sa Panitikang Filipino Wiki

EPIKO NI LABAW DONGGON (MULA SA MGA LAMBUNAO NG ILOILO)

8pages on
this wiki
Comments149

ag epikong ito ay isang famous sa iloilo yung taga iloilo kayo tanong ninyo sa lolo ninyo o lola saka tatay nanay kung alam ninla itong epikong ito isang araw my isang binibining nag tungu sa isa malayong probinsya na tinatawag na iloilo ang babaeng ito ay marikit tapos nakita ng marikit na babae si donggon at nagmahal sila ng habang buhay my forever :)

Around Wikia's network

Random Wiki