FANDOM


BuodEdit

Ito ay kuwento ng isang pamilya na isinasalaysay naman ni Gervasio Macunat (Tandang Bacio) na isang magsasakang piniling manatili sa kanyang kinalakihan. Sa akda ay mula pa sa manuskrito ng kanyang ama ang kanyang isinasalaysay na kuwento ng buhay ng pamilya nina Prospero na isang Indiong nakipagsapalaran sa Maynila subalit napariwara. Ang kanyang ama na si Don Andres Baticot o Cabesang Dales ang talagang may kagustuhan na siya ay magkaroon ng edukasyon sa lungsod sapagkat siya’y naniniwalang hindi sapat ang kinikita nila sa kanilang palayan para sa hinarap. Ang pasyang ito ay malabis na tinutulan ng kura-paroko sa kanilang bayan subalit kanila itong sinuway. Sa huli, ang buong pamilya ay isa-isang namatay dala ng labis na depresyon at paghihirap mula ng mabaon sila sa utang nang dahil kay Prospero na napariwara. Edit

Mga Tauhan

a. Gervasio Macunat - siyang kausap ng isang pari na napadako sa kanilang lugar; isang katutubong Pilipino na naniniwalang walang mabuting maidudulot ang pagpunta sa lungsod na kanyang pinatuyanan sa pagbabasa ng manuskrito

b. Prospero/Proper - indio na nakipagsapalaran sa Maynila upang mag-aral subalit napariwa at nilustay ang kayamanan ng kanilang pamilya at sa huli’y namatay sa loob ng bilangguan

c. Felicita/Pili - kapatid ni Prospero na tutol sa kanyang pagpunta sa Maynila

d. Don Andres Baticot/Cabesang Dales - ama ni Prospero

f. Donya Maria Dimaniuala/Cabesang Angi - ina ni Prospero

g. Kura-Paroko - tutol sa nais ni Cabesang Dales na pag-aralin si Proper sa Maynila

Mga Isyung Pangkasarian

a. Sukatan ng Pagiging Mabuting Babae Ayon sa Katolisismo

Ang magandang bigyang pansin dito ay noong mamatay si Pili ay itinuring siyang tila santo ng kanyang mga kababayan. Ang dahilang ito ay maiuugnay sa pagtutol niya sa pagpunta ni Prospero sa Maynila. Siya lang ang sumang-ayon sa kagustuhan ng kanilang kura-paroko at namuhay nang naaayon sa mga payo nito. Parang ipinapakita lamang ng akdang ito ang hindi tahasang pananakot ni Bustamante gamit ang relihiyon upang ang mga Pilipino’y magpaubaya sa kagustuhan ng Simbahang Katoliko. Inuugnay din si Pili bilang kawangis ng Banal na Birheng Maria dahil sa kanyang pagiging masunurin at siya’y may taglay ding kagandahan.

b. Gender Role ng Lalaki Bilang Tagapagtaguyod ng Pamilya

Sa pasya pa lang na si Prospero ang siyang mag-aaral sa Maynila upang siyang mag-aahon sa kanilang pamilya ay kakakitaan na ito ng paniniwala nating mga Pilipino na ang mga lalaki dapat ang siyang may tungkuling bumuhay sa kanilang pamilya

c. Ang Edukasyon ay Para sa Mga Lalaki Lamang

Isang manipestasyon ng patriarkal na sistemang dala ng mga Kastila sa panahong nailimbag ang akdang ito. Makikita ito sa pagpili kay Proper na pumunta sa Maynila sa halip na si Pili o dili kaya’y silang dalawa ang siyang pag-aralin.

Talambuhay ng May-akda

Si Fray Lucio Y Bustamante ay isang paring Kastila na naitalaga sa Pilipinas noong panahon ng kanilang pananakop. Siya ay regular na tagapag-ambag ng mga artikulo sa La Voz de Espana at iilan lamang sa mga paring Kastila na nakapagsulat sa wikang Filipino.

==Bibliograpiya==